Όροι Χρήσης

Ι. Εισαγωγικά
Η παρούσα ιστοσελίδα τελεί υπό την διαχείριση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλών Τοματοπαραγωγών ΘΕΣΤΟ, θα αποκαλείται εφεξής «Α.Σ. ΘΕΣΤΟ», με έδρα την Λάρισα, οδός Λεωφόρος Καραμανλή & Βιομηχανίας,
41448 Λάρισα. Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Επισκεπτόμενοι οποιαδήποτε σελίδα του ιστοτόπου, ανεξαρτήτως αν είστε απλός επισκέπτης ή μέλος, τεκμαίρεται ότι συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με το σύνολο των όρων χρήσης και ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, παρακαλείσθε όπως πλοηγηθείτε εκτός του ιστοτόπου αυτού. Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν από τον Α.Σ. ΘΕΣΤΟ, οποτεδήποτε, ενημερώνοντας την σχετική σελίδα. Στην περίπτωση αυτή τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τους εκάστοτε ανανεωμένους όρους χρήσης και ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η τακτική επίσκεψή σας στην σελίδα των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΙΙ. Αποποίηση Ευθυνών
Παρά το γεγονός ότι ο Α.Σ. ΘΕΣΤΟ καταβάλλει κάθε προσπάθεια με σκοπό την αδιάκοπη λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αν το περιεχόμενό του δεν είναι για οποιονδήποτε λόγο διαθέσιμο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η πρόσβαση στον ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση για λόγους είτε τεχνικών προβλημάτων είτε συντήρησης και για κάθε άλλη εύλογη αιτία. Η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών και του υλικού που παρέχονται στον ιστότοπο αυτό, είναι ένα από τα κύρια μελήματα του Α Σ. ΘΕΣΤΟ. Η παροχή των πληροφοριών προς τους επισκέπτες αποσκοπεί στο να παράσχει μια γενική εικόνα και δεν συνιστά σε καμία περίπτωση έμμεση ή άμεση υπόδειξη/σύσταση και ούτε αποσκοπεί στην κάλυψη κάποιας συγκεκριμένης ανάγκης των επισκεπτών. Κατά συνέπεια ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία των επισκεπτών αν στηρίχθηκαν σε ακαδημαϊκό, επαγγελματικό ή επιχειρηματικό επίπεδο στις πληροφορίες αυτές. Ο Α.Σ. ΘΕΣΤΟ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει το περιεχόμενο του ιστοτόπου διαφυλαγμένο από ιούς και κακόβουλο λογισμικό. Συνίσταται όμως η χρήση σχετικού αντιβιοτικού προγράμματος για την ασφάλεια των επισκεπτών, στην περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας, και παρά την δική μας επιμέλεια και την λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, παρεισφρήσει κακόβουλο λογισμικό ή ιός.

ΙΙΙ. Χρήση του Περιεχομένου του Ιστοτόπου
Τα πνευματικά δικαιώματα στο σύνολό τους ανήκουν κατά περίπτωση στον Α.Σ. ΘΕΣΤΟ ή στους επιμέρους δικαιούχους, αναλόγως με τις συναπτόμενες συμβάσεις. Συμφωνείτε ότι χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα του Α.Σ. ΘΕΣΤΟ-εκτός κι αν λάβατε διαφορετική έγγραφη βεβαίωση από τον Α.Σ. ΘΕΣΤΟ- επιτρέπεται:
Να το προβάλετε σε οθόνη υπολογιστή και να εκτυπώνετε μόνον ένα αντίγραφο, χωρίς την δυνατότητα περαιτέρω αναπαραγωγής του αντιγράφου.
Να μεταφορτώνετε στον υπολογιστή σας το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο για μεταφόρτωση, χωρίς την δυνατότητα περαιτέρω αντιγραφής του. Προς άρση πάσης αμφιβολίας, συμφωνείτε να μην διανέμετε, αναπαράγετε, τροποποιείτε, αποθηκεύετε, αντιγράφετε ή χρησιμοποιείτε το υλικό του Α.Σ. ΘΕΣΤΟ -ακόμη και ως μέρος βάσης δεδομένων, βιβλιοθήκης, ειδησεογραφίας, αρχείου, ιστοσελίδας ή παρόμοιας υπηρεσίας- παρά μόνον στα ανωτέρω αναφερόμενα πλαίσια.
Κατά την χρήση της ιστοσελίδας του Α.Σ. ΘΕΣΤΟ δεν επιτρέπεται:
Να δημιουργείτε, με αυτό, οποιαδήποτε (ηλεκτρονική ή μη) βάση δεδομένων.
Να τοποθετείτε οποιαδήποτε διαφήμιση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιείτε το Α.Σ. ΘΕΣΤΟ για εμπορική χρήση.
Να ανακυκλοφορείτε το υλικό του Α.Σ. ΘΕΣΤΟ σε τρίτο, εκτός κι αν λάβετε έγγραφη αντίθετη βεβαίωση από τον Α.Σ. ΘΕΣΤΟ.
Να αφαιρείτε τα εμπορικά σήματα του Α.Σ. ΘΕΣΤΟ.
Να το χρησιμοποιείτε διαδίδοντας -χωρίς ειδική εξουσιοδότηση από τον Α.Σ. ΘΕΣΤΟ- διαφημίσεις, λοιπό διαφημιστικό υλικό, κακόβουλο λογισμικό, ιούς, καθώς και να επιδίδεστε σε κοινώς ανεπιθύμητες και προσελκυστικές τακτικές όπως “junk mail”, “spam”, “chain letters”, “pyramid schemes”.
Να διαδίδετε υλικό το οποίο να παραβιάζει ή να ενδέχεται να παραβιάζει δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων) τρίτων ή που να είναι παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, προσβλητικό, πορνογραφικό, υβριστικό, ρατσιστικό ή ακόμα και ικανό να προκαλέσει ρατσιστικό μίσος, σκανδαλιστικό, προκλητικό, βλάσφημο, που να παραβιάζει την εμπιστευτικότητα, που να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή, που να δύναται να προκαλέσει ενόχληση και να δύναται να περιορίσει ή να αναστείλει την πρόσβαση ή την χρήση οποιουδήποτε του ιστοτόπου ή που να ενθαρρύνει εγκληματικές ενέργειες ή που να δύνανται να προκαλέσουν κοινωνική ή πολιτική αστάθεια σε οποιοδήποτε Κράτος.
Να διαδίδετε κάθε λογής υλικό το οποίο να μπορεί να βλάψει την φήμη ή την αξιοπιστία του Α.Σ. ΘΕΣΤΟ.
Να διαδίδετε κάθε λογής υλικό το οποίο να δύναται να διακόψει, περιορίσει, καταστρέψει μερικώς ή ολικώς την λειτουργικότητα του λογισμικού ή των μηχανικών μερών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή ακόμη και των συστημάτων επικοινωνιών (μεταξύ άλλων: ιοί, κακόβουλο λογισμικό, Trojan horses, worms, φθαρμένα δεδομένα).
Να αναρτάτε συνδέσμους (Links) τα οποία να παραπέμπουν σε υλικό το οποίο να είναι ασυμβίβαστο με οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω περιορισμών.
Πρόσθετοι όροι μπορεί να ισχύουν σε ειδικότερες διαδικασίες, όπως σε περίπτωση αγορών, εγγραφής ή διαφήμισης στον ιστότοπο.

IV. Λογισμικό
Τα πνευματικά δικαιώματα, σε κάθε λογής λογισμικό το οποίο μπορεί να είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο, ανήκουν -κατά περίπτωση- στον Α.Σ. ΘΕΣΤΟ ή στους παρόχους τους. Η χρήση του λογισμικού τελεί υπό τους ειδικότερους όρους χρήσης και υπό τις ειδικότερες συμφωνίες και άδειες εκμετάλλευσης που μπορεί να το συνοδεύουν. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε κανένα λογισμικό πριν διαβάσετε και αποδεχθείτε τους σχετικούς ειδικότερους όρους.

V. Σύνδεσμοι (Links) από και προς άλλους Ιστότοπους
Οι σύνδεσμοι (Links) που παρέχονται στον ιστότοπο από τον Α.Σ. ΘΕΣΤΟ και κατευθύνουν την πλοήγησή σας σε τρίτες ιστοσελίδες έχουν σκοπό μόνον την διευκόλυνσή σας. Ο Α.Σ. ΘΕΣΤΟ δεν επιβλέπει το περιεχόμενο των τρίτων ιστοσελίδων, δεν έχει κανένα έλεγχο σε αυτές και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους και την λειτουργία τους. Η παροχή των συνδέσμων δεν συνιστούν ούτε πρόταση, ούτε έγκριση, ούτε διαφήμιση σχετικά με το περιεχόμενο και την αξιοπιστία αυτών. Η πλοήγηση μέσω των συνδέσμων αυτών σε τρίτες ιστοσελίδες γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

VI. Εγγραφή
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα σημεία του ιστοτόπου, ο Α.Σ. ΘΕΣΤΟ ενδέχεται να θέσει σαν προϋπόθεση την εγγραφή σας και με αυτή την παροχή κάποιων πληροφοριών που σας αφορούν. Η εγγραφή σας αυτή θα υπόκειται στους ειδικότερους όρους της εγγραφής. Με την εγγραφή σας δηλώνετε ταυτόχρονα ότι:
Τα στοιχεία σας είναι αληθή, ακριβή, πλήρη και ισχύουν κατά την ημερομηνία της εγγραφής σας.
Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να ενημερώσετε τον Α.Σ. ΘΕΣΤΟ στην περίπτωση που μεταβληθεί κάποιο στοιχείο για να γίνει η σχετική ενημέρωση.
Κατά την εγγραφή σας, σας παρέχεται ένα Όνομα Χρήστη (User name) και ένα Κωδικός Πρόσβασης (Password). Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε μόνον εσείς και ο διαμοιρασμός τους και η χρήση τους από άλλους απαγορεύεται ρητώς. Σε κάθε περίπτωση ευθύνεστε προσωπικά για κάθε ανάρτηση και ενέργεια που γίνεται υπό το δικό σας Όνομα Χρήστη. Ως εκ τούτου συμφωνείτε ότι:
Θα διαφυλάξετε την ασφάλεια του Ονόματος Χρήστη σας και είστε πλήρως υπεύθυνος για κάθε χρήση που γίνεται υπό την σύνδεση με αυτό.
Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να ενημερώσετε άμεσα τον Α.Σ. ΘΕΣΤΟ, αν υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε μη νόμιμη χρήση του Ονόματος Χρήστη και του Κωδικού πρόσβασής σας, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον Α.Σ. ΘΕΣΤΟ.
Θα επιβεβαιώνετε κάθε φορά που κάνετε χρήση του ιστοτόπου την Έξοδό σας (Sign out) από αυτόν.
Ο Α.Σ. ΘΕΣΤΟ αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, με αιτία τη μη συμμόρφωσή σας στα ανωτέρω.

VII. Εμπορικά Σήματα
Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στον Α.Σ. ΘΕΣΤΟ (κατατεθειμένα ή μη), καθώς και τα γραφικά στοιχεία, λογότυπα, σχέδια, εικονίδια κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Α.Σ. ΘΕΣΤΟ και απαγορεύεται η χρήση τους (μερική ή ολική) ή η παραποίησή τους, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Α.Σ. ΘΕΣΤΟ. Η χρήση των ανωτέρω επιτρέπεται μόνον για σκοπούς αναφοράς στον Α.Σ. ΘΕΣΤΟ σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και την καλή πίστη.

VIII. Αναστολή Πρόσβασης και Αποζημίωση
Αν ο Α.Σ. ΘΕΣΤΟ θεωρήσει ότι δεν τηρείτε πλήρως και δεν συμμορφώνεστε σε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, συμπεριλαμβανομένου του μέτρου του αποκλεισμού σας από το σύνολο ή μέρος του ιστοτόπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δηλώνετε, ρητώς, ότι δεσμεύεστε να αποζημιώσετε τον Α.Σ. ΘΕΣΤΟ για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία, έξοδα, δικαστική δαπάνη προκαλέσετε κατά την χρήση του ιστοτόπου υπό το δικό σας Όνομα Χρήστη κατά παράβαση της Εθνικής Νομοθεσίας ή των παρόντων Όρων Χρήσης.

IΧ. Περιορισμός της ευθύνης του Α.Σ. ΘΕΣΤΟ
Ο Α.Σ. ΘΕΣΤΟ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σας, εξ αιτίας της ενέργειας των εκπροσώπων ή των εργαζομένων σε αυτές η οποία θα έχει συντελεστεί υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
Αν δεν υπάρχει παραβίαση ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης.
Αν η ζημία ή η απώλεια δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί.
Αν η ζημία ή η απώλεια είναι αποτέλεσμα -έστω και έμμεσο- δικής σας παραβίασης κάποιου όρου ή νόμου.
© 2012 - 2019 Α.Σ. ΘΕΣΤΟ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.