Ποιότητα

Η ολοκληρωμένη διαχείριση αποτελεί μία λογική προσέγγιση διαχείρισης ολόκληρης της γεωργικής εκμετάλλευσης. Είναι η ισόρροπη μέριμνα για το περιβάλλον αλλά και για την ποιότητα των προϊόντων. Περιβάλλον όμως δεν είναι μόνον η φύση, αλλά για τους παραγωγούς είναι και το εργασιακό περιβάλλον, για τους δε καταναλωτές τα τρόφιμα, που πρέπει να είναι απολύτως ασφαλή. Η δε ποιότητα των γεωργικών προϊόντων πρέπει να είναι δυνατόν να υποστηριχθεί με αξιόπιστη σήμανση που να παραπέμπει στην ολοκληρωμένη διαχείριση ως σύστημα παραγωγής, ώστε η ταυτότητα των γεωργικών προϊόντων να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα τους.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα "Ολοκληρωμένης Διαχείρισης" στη Γεωργική Παραγωγή για την καλλιέργεια της Τομάτας και έχει πιστοποιηθεί κατά AGRO 2-1 και AGRO 2-2. Δείτε το πιστοποιητικό πατώντας εδώ.

Η αλλαγή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη λογική διαχείρισης των καλλιεργειών σε επίπεδο οργάνωσης των παραγωγών, εισχώρησης νέων τεχνολογιών και εκμηχάνισης της παραγωγικής διαδικασίας, έχει δώσει νέα πνοή στην καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας στη περιοχή του θεσσαλικού κάμπου.

Η εντατικοποίηση της καλλιέργειας βιομηχανικής τομάτας απαιτεί την ουσιαστική συμμετοχή των φορέων για την προστασία των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο όσο μεγαλώνει η παραγωγή. Η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ελληνικής τομάτας αποτελεί μέγιστο στόχο του συνεταιρισμού ο οποίος με την εφαρμογή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην εκμετάλλευση, θέτει την ποιότητα σε πρώτο πλάνο, εξασφαλίζοντας έτσι την μακροπρόθεσμη ευημερία του προϊόντος και των μελών του.

© 2012 - 2019 Α.Σ. ΘΕΣΤΟ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.