Δραστηριότητα

Οι δράσεις του ΘΕΣΤΟ επεκτείνονται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της καλλιέργειας και έχουν ως κύριο στόχο τη συνεχή βελτίωση του καθαρού οικονομικού αποτελέσματος των μελών μας, μέσω της επιστημονικής και χρηματοοικονομικής στήριξής τους, της μείωσης του κόστους παραγωγής, της εφαρμογής αναπτυξιακών προγραμμάτων, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο-καλλιεργητή. Σ’ αυτή την πορεία όμως δεν είμαστε μόνοι μας ούτε λειτουργούμε με αυτό το σκεπτικό. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, διαμορφώνουμε τις εξελίξεις. Είμαστε μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ, της ΕΟΠΕ και του ΣΘΕΒ, ενώ προωθούμε την κοινή δράση και συμπόρευση Ομάδων Παραγωγών, Μεταποιητών και Πολιτείας.

Ο Α.Σ. ΘΕΣΤΟ σε συνέχεια της υλοποίησης του 5-Ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ομάδας Παραγωγών της Βιομηχανικής Τομάτας (Ο.Π.Β.Τ.) της ΕΑΣ Λάρισας Τυρνάβου Αγιάς (2011-2015) πραγματοποιεί δράσεις σε ευρύ φάσμα τομέων που συνδέονται με την εν γένει βελτίωση της καλλιέργειας της βιομηχανικής τομάτας στο θεσσαλικό κάμπο.

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν την τελευταία 2-ετία και προβλέπεται να υλοποιηθούν και το 2014 εντάσσονται στους τομείς του προγραμματισμού της παραγωγής, της βελτίωσης και διατήρησης της ποιότητας του προϊόντος, της προστασία του περιβάλλοντος και περιλαμβάνουν:
  • Εγκατάσταση συστήματος στάγδην άρδευσης.
  • Πιστοποίηση συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιέργειας.
  • Εξοπλισμός πληροφορικής, ανάπτυξη – συντήρηση – αναβάθμιση ειδικού λογισμικού για τη διαχείριση της βιομηχανικής τομάτας, κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας και πληροφοριακής πύλης (portal), δαπάνες προσωπικού για την βελτίωση του επιπέδου εμπορίας, εξοπλισμός ελέγχου ποιότητας τελικού προϊόντος.
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας (έξοδα προσωπικού – γεωπόνοι, αναλύσεις νερού, εδάφους, υπολειμμάτων, φύλλων, προμήθεια παγίδων και φερομόνων).
© 2012 - 2019 Α.Σ. ΘΕΣΤΟ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.